Бизнес Aкадемия

Аутсорсинг: 9 дейности, които си струва да възложите на подизпълнител

Предприемачество » Аутсорсинг: 9 дейности, които си струва да възложите на подизпълнител
Аутсорсинг

Научете всичко за работата чрез аутсорсинг, какви са нейните предимства и недостатъци, и в какви сфери може да бъде приложена.
Аутсорсингът става все по-пополуярен, като вече може да се извършва в много различни области и могат да се наемат подизпълнители за различни видове услуги – от логистиката до счетоводството. Научете повече за това в какво се състои, какви са неговите предимства и как да го приложите на практика.

 

Какво представлява аутсорсингът?

Аутсорсингът е просто наемане на външна служба да извършва необходимите ежедневни дейности на фирмата. Думата произхожда от “out” (външен) и “source” (източник).  Така че това е процес, посредством който фирмата наема като подизпълнител друга фирма (или фрийлансъри), за да извършва дейност, която фирмата-възложител няма възможност или интерес да извършва сама.

Ако преди фирмите прибягваха до аутсорсинг за изпълнение на задачи с ниска стойност, сега все повече се търсят специализирани фирми за предоставяне на разделение на услугите. Според Global Outsourcing Survey на консултантската фирма Deloitte, 52% от анкетираните изпълнителни директори, за да подпомогнат бизнеса, вече възлагат на подизпълнители част от дейността, като например юридически услуги, счетоводство или управление на човешките ресурси. Най-много от тях (76%) казват, че възлагат на подизпълнител дори услугите в областта на информатиката.

А защо? Главно – с цел намаляване на разходите, следвано от стратегия на бизнеса, промени в оперативния модел, както и възможност за достъп до нови ресурси. Ако повечето управители виждат ясна печалба в работата чрез аутсорсинг, важно е да се разбере защо и в кои сектори на вашата фирма има смисъл да се възлага работа на подизпълнител.

 

Какви са предимствата и недостатъците на аутсорсинга по отношение на моята фирма?

Както е при всички видове услуги, аутсорсингът също има своите предимства и недостатъци, когато възлагате работа на подизпълнители.

Сред предимствата на възлагането на услуги на подизпълнители са:

  • Концентриране на човешките ресурси върху „същинските“ фирмени дейности;
  • Избягват се излишните еднократни наемания;
  • Ще разполагате със специализиран екип за съответната услуга;
  • Ще получите нови знания от външните си партньори.

Основните недостатъци обаче са следните:

  • Възможност за конфликт на интереси – дадена фирма, с която е сключен договор, може да предоставя услуги и на конкуренцията;
  • Загуба на поверителността при данните;
  • Зависимост от наетата фирма;
  • По-слаб контрол на извършването на задачите;
  • По-слабо включване от страна на сътрудниците във фирмата-подизпълнител във фирмата-възложител;
  • Трудно се контролира качеството и се управляват човешките ресурси.

Въпреки всички плюсове и минуси, винаги има дейности, за които си струва да потърсите външна за фирмата специализирана помощ.

 

Кои дейности в моята фирма мога да възложа на подизпълнител?

От счетоводство до комуникации или правни съвети –  разберете при кои 9 вида услуги вашата фирма може да спечели, ако заложи на аутсорсинг.

1. Счетоводство

По-специално за фирмите, които са задължени да имат организирано счетоводство, както и да работят със сертифициран счетоводител, да се прибегне до използването на счетоводно бюро може да донесе много ползи. Не само че това помага да се поддържа ред във финансите, но и по този начин се предоставя информация, която помага да се вземат стратегически решения за фирмата. Открийте специализирани счетоводни услуги в OLX.

2. Логистика

Услугите, свързани с логистиката, включват серия от етапи – от складирането до дистрибуцията или връщането на продуктите. Ако разполагате с външен партньор, който да извършва дейностите, свързани с логистиката, това може да доведе до по-голяма ефективност и да помогне включително за излизането на международния пазар на вашия бизнес. В OLX можете да откриете логистични служби, като вашата фирма може да сключи договор с някоя от тях.

3. Дизайн и комуникация

Съществуват различни агенции за комуникация и маркетинг, като това е услугата, към която фирмите могат да се обърнат. Ползите включват уеднаквяването на визуалната идентичност на марката и начина, по който тя се съобщава извън фирмата – чрез реклама, в печатните издания, в социалните мрежи, но и се цели постигането на по-добра вътрешна комуникация.

4. Управление на документацията

В този все по-дигитален свят все още има документи (като например фактури и договори), които е важно да пазите в хартиен формат. Но фирмите не винаги разполагат с достатъчно място за архивите, които се натрупват. Ако наемете подизпълнител за извършване на управление на документацията, това може да помогне за доброто съхранение на най-важните документи, както и да се индексира и класифицира цялата информация, и да се остави на разположение на облака, за да може да я използвате и да се консултирате с нея винаги когато ви е необходима.

5. Консултации

Консултантските фирми изучават пазара, анализират какво се случва вътре във фирмите и създават планове за действие, за да се помогне да се разрешат различни проблеми. Консултантите са специалисти, към които трябва да се обръщате винаги когато смятате, че вашата фирма се нуждае от втори чифт очи от стратегическа гледна точка.

6. Човешки ресурси

Винаги когато е необходимо да се извършват процеси по наемане на служители, може да се прибегне до използването на специализирани фирми, които са посветени да открият кандидата и фирмата, които си пасват перфектно. Процесите по наемане на хора обикновено са доста мудни, като ако се наеме фирма-подизпълнител за тази услуга, това ще позволи по-голяма ефективност на процесите.

7. Правни съвети

Всички фирми се нуждаят от правен съвет. Адвокатските кантори помагат да се гарантира на фирмите да съблюдават действащото законодателство, занимават с управлението на договорите, регистрирането на марки и патенти, както и с други юридически въпроси от ежедневието на фирмата.

8. Обслужване на клиенти

Решенията, свързани с контактните центрове, са от съществено значение, тъй като те се занимават директно с крайния потребител. Ако се използва аутсорсинг при обслужването на клиенти, това ще позволи да се предостави по-персонализирано и ефикасно изживяване, тъй като ще разполагате със специализиран екип, който да е специално посветен на работата с клиенти.

9. Сигурност

Съществуват различни фирми, които подпомагат други фирми в областта на сигурността на инсталациите, но те също така разполагат и с услуги за видеонаблюдение, биометрия, контрол на достъпа, пропусквателен режим и др.

 

Накратко аутсорсингът може да помогне на вашата фирма да се развие, но трябва да се извършва с мярка, по добре преценен начин и като си направите добре сметката. Избройте всички области, с които вашата фирма се занимава, и преценете кои дейности ще ви е изгодно да възложите на подизпълнители. Сравнете разходите, ако бихте извършвали дейността вие или с подизпълнител, като обърнете внимание също така и на стратегическите ползи в дългосрочен план, които ще получите, като се сдобиете с нови знания и като фокусирате дейността си върху задачи с по-висока добавена стойност.

В OLX  можете да откриете тези и много други услуги, които да помогнат на вашата фирма да постигне растеж. Разчитайте на нашите специалисти от OLX Business, за да продавате повече и да направите бизнеса си по-ефективен.

Be in touch with everything new

About B2B

Улесняваме растежа на бизнеса и устойчивото му развитие 

Търсене:

Бъди в течение с новото