Бизнес Aкадемия

Културното многообразие на работното място – какво представлява и как да го организирате

Предприемачество » Културното многообразие на работното място – какво представлява и как да го организирате
културното многообразие на работното място

Научете как да промотирате и да организирате културното многообразие на работното място.

Тази тема не е от скоро, но става все по-актуална с навлизането на новите поколения на работното място. Според британската консултантска фирма IR Global многообразието и приобщаването са два от най-важните фактори за поколението на Милениалите и за поколението Z, които понастоящем представляват повече от 50% от световната работна сила.

Много фирми се борят с трудностите да наемат квалифицирана работна ръка и с явления като мълчаливия отказ (silent quitting). При това положение е важно културното многообразие да се анализира не само като нещо, което „изглежда подходящо“, а като въпрос, към който би трябвало да се подходи отговорно.

 

Какво представлява културното многообразие на работното място?

Културното многообразие на работното място е израз на безброй многото културни различия на служителите. За да се приложи на практика, фирмите трябва да предприемат мерки да наемат служители и фирмени политики, които да гарантират многообразието и приобщаването, както и равните шансове на възможност пред служителите.

Съществуват различни видове многообразие, като например на пол, етнос, сексуална ориентация или възраст. Освен тези категории, хората с увреждания или тези с невроразнообразие (хората с неврологични заболявания като аутизъм и дислексия) са част от културното многообразие на работното място. Други видове многообразие могат да включват категориите на семейно положение, образование, социална класа, език или дори начин на произношение.

 

Защо е важно да се промотира културното многообразие на работното място?

Културното многообразие носи различни доказани чрез различни изследвания ползи за фирмите, сред които основните са:

  • Повече креативност – хората с различен произход, опит и културни влияния носят различни идеи на работното място, като стимулират да има повече креативност и иновативност.
  • По-добри изживявания за клиентите – Освен това разнородните екипи имат по-голяма вероятност да разберат нуждите на своите клиенти, когато поне един представител на екипа е от същия етнос като крайния потребител;
  • По-добри резултати – едно изследване на Маккинзи стига до заключението, че фирмите с повече жени и културно многообразие в администрацията имат по-голям шанс да постигнат резултати над средните;
  • По-голяма мотивация – когато фирмата промотира културното многообразие, различни групи работници ще почувстват, че тяхното мнение е оценено и това ще увеличи мотивацията им за работа и следователно тяхната продуктивност;
  • По-добра репутация – дадена фирма, която е наистина загрижена за културното многообразие, би имала по-добра репутация пред всички заинтересовани страни, включително потенциалните кандидати за работа.

 

Как трябва да организирате културното многообразие на работното място?

Да се предава и промотира културното многообразие на работното място може да е сериозна задача, но това трябва да се извършва от всички фирми. Научете някои съвети как да организирате културното многообразие на работното място.

1.     Започнете от обучението

Осведомеността на всички служители по отношение на промотирането на културното многообразие е един от ключовете за успеха в тези политики. Така че заложете на вътрешното обучение по отношение на промотирането на равенството, ограмотеността по отношение на етническата толерантност и недискриминационното поведение.

2.     Адаптирайте стратегията, свързана с човешките ресурси

Културното многообразие започва при наемането на работа. Трябва да има прозрачност в политиката на наемане на работа, за да разберат потенциалните клиенти, че фирмата промотира многообразието.

3.     Приспособете своя бизнес модел

Освен това е важно изрично да имате предвид този въпрос при развиването на своята бизнес стратегия, както и при прилагането на квотите на многообразие в своите екипи или при разкриването на специални работни места за групи в неравностойно положение.

4.     Дайте пример

Културното многообразие се промотира, както е при всеки друг вид поведение – с пример. Започнете с определянето на прозрачни политики по темата чрез представянето на самото многообразие в ръководството и чрез инициативата всички служители да се включат по отношение на този въпрос.

5.     Използвайте ефикасна вътрешна комуникация

Добрата вътрешна комуникация е от особено значение, за да се предава посланието за културно многообразие сред служителите. Заложете на вътрешно споделяне, като например форуми и лекции по темата, направете проучвания на организационния климат и споделете резултатите с всички в отворена и прозрачна дискусия.

 

Помнете, че човешкият ресурс е двигателят на фирмата и е необходимо да знаем как да зачитаме субективността на всеки един от тях. Освен това в OLX Business можете да имате достъп до различни инструменти за управление, които ще ви помогнат да развиете своя бизнес в най-голямата платформа в страната, с повече от 7 милиона потребители месечно –  OLX. Говорете с нашите специализирани консултанти и започнете да разширявате своя бизнес.

Be in touch with everything new

About B2B

Улесняваме растежа на бизнеса и устойчивото му развитие 

Търсене:

Бъди в течение с новото