Бизнес Aкадемия

Какво представлява „онбордингът“ на нови служители и как се извършва?

Предприемачество » Какво представлява „онбордингът“ на нови служители и как се извършва?
онбордингът

Научете какво представлява онбордингът, за какво служи и как да го приложите на практика за своите нови служители.

Какво би се случило, ако се впускахте в ново професионално предизвикателство и нямахте никой, който да ви помогне да се приспособите към фирмата, функциите ви и работата, която ви очаква? Ето тук идва на помощ онбордингът, за да се гарантира, че всички новопостъпили на работа ще се интегрират в процеса на възприемане на културата на фирмата.  Целта е да се скъси кривата на обучение, за да се постигнат по-високи нива на продуктивност за по-кратко време. Открийте какво представлява онбордингът, за какво служи и как да го приложите за своята фирма.

 

Какво представлява онбордингът за новоназначените служители?

Онбординг е термин от английски, който означава “приемам на борда”. Онбордингът на новите служители е името, което се дава на процеса на пристигане и инегриране на нов член в екипа. За да може да се извърши, се изисква подготовка, тъй като в тази фаза новите служители ще влязат за първи път в контакт с културата на фирмата, с новите колеги, с работната обстановка и с определените за него функции.

Във фирми от по-голям мащаб, Отдел Човешки ресурси се занимава със стратегията за онбординг, която трябва да започне, след като бъде взет на работа нов кандидат. Въпреки това всеки човек и всяка фирма може да си създаде и да приложи на практика подобен процес, който може да бъде по-структуриран и цялостен, в зависимост от мащабите, сложността на работата и честотата на наемане на хора, за да могат да се постигнат различни ползи.

 

За какво служи?

На практика целта на онбординга е да се намали времето, което отнема на новия служител да се включи в обичайния ритъм на работа на фирмата. Средно се изчислява, че е нужен поне месец, за да могат новопостъпилите служители да започнат да работят самостоянтелно по задачите, които изпълняват ежедневно. По отношение на останалите задачи, за които се иска повече прецизност или са по-сложни, това време е дори много по-дълго. Целта на онбординга е този период да се намали, като също така допринася за намаляването на нивата на стрес за служителя и увеличава нивата на продуктивност за фирмата.

В дългосрочен план обаче ползите са дори още по-големи, тъй като служителят ще навлезе в духа на компанията и ще започне да се „отплаща“ за това, че сте го наели. Основно онбордингът служи за:

 • Мотивиране на новите служители;
 • Опознаване на културата на фирмата;
 • Спомага за създаване на контакти с други колеги и улеснява интегрирането в екипа;
 • Помага да си задържите талантливите служители;
 • Увеличава ангажираността към фирмата;
 • Гарантира работникът да бъде наясно и в съответствие с основните принципи на фирмата.

В крайна сметка всички тези ползи ще помогнат на вашата фирма да постигне растеж и да направи вашия бизнес по-доходоносен.

 

Какво трябва да включва процесът на онбординг?

Всяка фирма има своите специфични характеристики, но има елементи, които трябва да бъдат част от всеки процес на онбординг. Най-общо казано онбордингът трябва да включва:

 • Представяне на фирмата: Онбордингът трябва да започне с представяне на фирмата, нейната мисия, визия, ценности и организационна култура. Освен това трябва накратко да се представят и продуктите и услугите на фирмата, позицията ѝ на пазара и конкуренцията.
 • Обучение: Обучението помага на новите служители да разберат политиките и процедурите във фирмата, като също така трябва им се даде възможност за обучение, което е специфично за длъжността, която заемат.
 • Опознаване на екипа: Важно е новият служител да бъде представен на всички членове на екипа, за да може да опознае колегите си на работното място и да се чувства удобно в новата работна среда.
 • Поставяне на очаквания: Много е важно ръководителят на екипа да представи ясно какви са очакванията към новия служител, включително какви са неговите отговорности, приоритетни конкретни и общи цели. Трябва също така да се споменат целите и ключовите показатели за изпълнение, както на индивидуално, така и на екипно ниво.
 • Ориентиране по отношение на вътрешните политики: На новите служители трябва да бъде разяснено всичко за осигуровките, отпуските, лицензите и политиките на дистанционна работа.
 • Обратна връзка и оценка: Много е важно редовно да се предоставя обратна връзка за новите служители, за да могат да разберат как се справят и дали има области, в които все още има какво да се желае. Важно е да се дава оценка на тяхната ефективност, за да могат да разберат какви са целите и какво се очаква от тях.
 • Контрол и подкрепа: Процесът на онбординг трябва да бъде последван от редовен контрол и непрекъсната подкрепа, за да се гарантира, че новият служител се е адаптирал добре и че получава нужната подкрепа, за да може да се превърне в продуктивен и ценен член на екипа. Някои фирми избират да назначат ментор, към когото новият служител да се обърне при съмнение.

Не забравяйте да осигурите достъп до всичко необходимо на новия служител, а именно професионален имейл, достъп до интернет и да го снабдите с необходимия софтуер за неговата длъжност.

 

Как да планирате онбординга стъпка по стъпка

Планирането на онбординга трябва да се извърши предварително. Следвайте стъпките, описани по-долу, за да не пропуснете нещо.

1. Планирайте идването на новия служител

Онбордингът започва преди първия му работен ден във фирмата. Отличен начин да го предразположите е да му изпратите предварително имейл за добре дошли, като му обяснете всичко, което ще се случи през първия работен ден, както и по време на процеса на онбординг.

Можете да му подготвите и комплект за добре дошли, който да включва наръчник на служителя, офис матерали (тетрадка и химикалка), карта на служителя и подарък от фирмата. Екипът също трябва да бъде информиран, че идва нов колега, за да може да го посрещне подобаващо.

2. Създайте момент на добре дошли

Първият ден е особено важно да създадете спокоен момент за новопостъпилия служител, за да опознае своя екип и по-висшестоящите. Възползвайте се от този момент, за да поговорите по-подробно за историята на фирмата и за ежедневната организация. Освен това можете също така да представите на този етап общата структура на фирмата. Създайте динамика в групата, за да спомогнете да се разтопи ледът между членовете на екипа.

3. Направете обиколка, за да покажете фирмата

Този момент е от особено значение, за да може новият служител да разбере как функционира фирмата и кой какво върши. Минете през всички отдели и му покажете отговорните лица – сигурни сме, че ще му бъде трудно да запомни всички имена още от първия ден, но този момент ще помогне да бъде подготвен, когато започне за първи път да общува с тях.

4. Представете пред екипа, че ще постъпи нов служител

След фазата на по-общо опознаване, сега е времето да въведете новия служител в отдела, където ще постъпи на работа, и да да го запознаете със съответния екип и отговорните лица. С това се цели да му споделите какви са целите, планът на работа и основните предизвикателства. Можете също така да организирате обяд с новия екип, за да може по спокоен начин новият служител да започне да се интегрира и да опознае по-добре работата на екипа.

5. Определете приоритетите

Отначало е напълно естествено новият служител да се затруднява да установи кое е най-важното в неговата работа, затова от съществено значение е предварително да определите кои ще бъдат приоритетите. По този начин новият служител ще осъзнае, че организираността е много важна за фирмата и ще разбере какво точно се очаква от него на новата длъжност.

6. Изберете ментор

Винаги е за предпочитане да определите някой, който да бъде лицето за контакт, към когото новият служител да се обърне в случай на съмнение или при нужда. Функцията на ментор трябва да се изпълнява от колега с опит, който може да го напътства. По този начин, макар и прекият началник да изпълнява важна роля в този процес, ще има също така и колега на разположение, който да му окаже помощ, когато е необходимо.

7. Поискайте обратна връзка

Процесът на онбординг е момент, в който всички научават нещо ново. Може да мислите, че всичко е минало добре, а всъщност да има още какво да се желае. Не забравяйте да поддържате диалога с новоназначения и да му поискате обратна връзка, като даде своята оценка за положителните и отрицателните аспекти на своя онбординг процес. По този начин той ще разбере, че неговото мнение се цени.

 

Продуктивността се постига само с добре дефинирани процеси, като онбордингът ще допринесе за интегрирането във фирмата на новите служители по много по-ефикасен начин. Разчитайте също и на OLX Business, за да направите своя бизнес по-печеливш.

В OLX ще успеете да започнете да продавате своите продукти в свят с повече от 7 милиона посещения месечно. Говорете с нас, за да научите повече.

Be in touch with everything new

About B2B

Улесняваме растежа на бизнеса и устойчивото му развитие 

Търсене:

Бъди в течение с новото