Бизнес Aкадемия

Ръководство по брандиране за малкия бизнес

Предприемачество » Ръководство по брандиране за малкия бизнес
Ръководство по брандиране

Научете какво е брандиране, какви са предимствата от него и как да си създадете ефикасна стратегия за брандиране.

Фирмите се сблъскват с огромни предизвикателства, когато навлизат на пазара с нови продукти и услуги – да се открие точният продукт, цена и екип са само някои от факторите за успех, но дали са достатъчни? Изграждането на марката (брандиране) може да е от ключово значение, за да се откроите от конкуренцията и да спечелите клиенти.

Резултатите от едно скорошно запитване на управители на малки, средни и стартиращи фирми показват, че тези марки се изграждат по много по-различен начин от този на големите фирми – с малко планиране и естествено с ограничени средства.

У нас служителите или управителите участват в първоначалната фаза на определянето на марката, като следват логиката на пробата и грешката, като поемат рискове и като правят отстъпки, понеже са привлечени от креативността и желанието да научат нещо.

Много пъти в тази ранна фаза управителите са повлияни от опита на големите марки и фирми, като например Apple, Nike и други подобни, които считат за пример, понеже разполагат с най-добрите практики. Въпреки че могат да служат за пример и за амбиция, тъкмо обратното – стартиращите, малките и средните предприятия нямат на разположение годините за оценка и за измервания, не могат да чакат месеци за оценка на влиянието на новата и марка и много често се затрудняват да получат необходимото ноу-хау за един пълноценен процес на брандиране.

По тази причина представяме опростена форма на брандирането за малкия бизнес, който се нуждае от ефикасно решение, което предава правилните послания и освен това се превръща в бързи резултати.

 

Какво означава брандиране

Опростено казано брандирането е работата по управлението на марката. Включва елементите, свързани с идентичността и стратегията на марката, като цел, визия или ценности. Освен това включва визуалните елементи като лого и цветовете, които ползвате. Девизът, тонът на гласа и стилът на комуникация (по-официален или небрежен) също представляват част от това управление.

Главната цел на брандирането е всички заинтересовани страни (от клиентите до партньорите, доставчиците и инвеститорите) да разберат това, което марката иска да съобщи, поставяйки бизнеса по ясен начин на пазара и подобрявайки неговата репутация и до колко той ще бъде забелязан. Освен това стратегията на брандиране винаги включва и стратегията за комуникация, посредством която ще се определи по кои канали вашата марка „ще просъществува“.

 

Кои са предимствата на една стратегия за брандиране

При една ефикасна марка (или идентичност) фирмата може да събира дивидентите в продължение на няколко години. Когато клиентите се свързват емоционално с дадена марка, защото споделят едни и същи ценности и вярвания с нея, това води след себе си серия от ползи, сред които:

 • По-големи продажби посредством разграничаване от конкуренцията;
 • По-голяма възможност за прилагане на по-високи цени, като се увеличи маржина и като се освободи капацитет за инвестиции;
 • Избягване на стратегията за растеж чрез промоции, което намалява маржа на печалбата;
 • По-високо чувство на лоялност и доверие, като се намалява разходът за спечелване на клиенти и за растежа на бизнеса.

При сегашната електронна търговия, при която конкуренцията е огромна, не е достатъчно само да разполагате с отличен продукт, за да постигнете растеж. От основно значение е да се сдобиете с клиенти и продуктът да бъде подходящ за пазара.

Така че първоначалната инвестиция в брандирането може да доведе до дивиденти в продължение на години, защото марката е много повече от логото, името или девиза – тя е изживяването за клиентите (сегашните, миналите или потенциалните в бъдеще), което те имат по отношение на фирмата, продукта или услугата.

 

Каква е разликата между марката и брандирането

Както видяхме по-горе, брандирането е процесът по създаването и развиването на самата марка. Произлиза от понятието за марка (на английски – brand). Въпреки че съществуват много определения, всички те засягат следните основни идеи:

 • Марката се отнася до репутацията, забележимостта и възможността да се привлекат клиенти, които препоръчват бизнеса;
 • Марката е повече от самото лого или от наименованието, макар и те да са включени в нея;
 • Марките са ключов елемент от връзката между фирмата и нейните клиенти – отразява впечатленията на потребителите и чувствата по отношение на продукта или услугата.

Двете понятия вървят ръка за ръка, тъй като брандирането е процесът по създаване на марката (brand). Това е продължителен процес, който включва създаването на единна идентичност на фирмата.

 

Как да създадем ефикасна стратегия за брандиране

Не е нужно да сте специалисти по меркетинг, за да навлезете в света на брандирането. С наличните онлайн инструменти, с креативност и отдаденост е възможно да създадете марка, която да предава ключовите послания и това да се превърне в конкретни резултати.

1# Напишете си домашното

Преди да започнете, тъй като всеки бизнес има своите специфични черти, помислете за отговора на следните въпроси:

 • Ясна ли е вашата цел? Определете (и напишете) предложение за стойност на вашата марка, какво добавя тя към пазара и каква ще е ползата от него за вашите клиенти.
 • Коя е вашата целева аудитория?Опознали ли сте достатъчно своята целева аудитория, за да отбележите напредък с брандирането (или ребрандирането)?
 • Какво прави вашата конкуренцияБъдете изчерпателни при анализа на конкуренцията – къде са разположени, какво обещават, какво казват клиентите, какви цени използват – тази информация ще ви бъде полезна в момента на избирането на вашето позициониране.

2# Определете какво характеризира вашата марка

Първото, което трябва да направите е да съберете ключовите за вашата фирма хора в една макродискусия във връзка с амбициите на своята марка и нейната цел.

Без да сте се разбрали предварително с останалите, които ще живеят през погледа на марката, по отношние на това, което целите да изградите, ще ви бъде много трудно да създадете дълготрайна ангажираност. А най-лошото, което може да се случи, е посланиците на марката (вашите сътрудници) да не могат да живеят през погледа на марката в своето ежедневие.

Например не е достатъчно да се реши, че една от ценностите на марката е да се предостави отлично обслужване на клиента, ако за останалите в екипа е приоритет да се развива продуктът. Рано или късно това разногласие ще проличи и за клиентите.

Така че изяснете по категоричен начин:

 • Каква е целта на марката;
 • Какво е вашето обещание – това, което ще направите, за да се конкретизира вашата цел;
 • Какви са вашите ценности – основните принципи, които ще ръководят вашата дейност.

3# Помислете за своята марка като за човек

Преди да започнете да мислите за логота, девизи или имена, опитайте се да си представите какъв тип човек бихте искали вашата стартираща, малка или средна фирма да бъде.

Създайте личност – измислен персонаж, който да служи като отправна точка за марката, по отношение на това какви са или какви бихте искали да бъдат вашите потребители – дайте ѝ име. Опитайте се да определите кои са вярванията, ценностите и целите, които я характеризират и определят как си взаимодейства с „хората“, които я заобикалят (фирми, сътрудници, клиенти, партньори…).

Помислете как тази „личност“ би се държала в различни ситуации, какво би казала в добри и лоши моменти. Какво би казала, ако спечели нов проект? Когато загуби клиент? Когато е в криза? Представете си какво би казала в социалните мрежи, в блоговете, в новините. По този начин давате човешки облик на марката и я превръщате в по-близка до този ключов сегмент от населението, който е от значение за вас.

Например много от малките фирми в OLX признават, че близостта и сигурността са от съществено значение за тяхното онлайн присъствие. Затова са си създали персонализиран профил в OLX Business съобразно насоките за марката, за да достигнат до ключовите сегменти на най-големия портал за продажби в страната. Освен това разчитат на екип от диспечери на тяхно разположение, който им помага да разберат по-добре предпочитанията на своите клиенти.

4# Мислете за вашата целева аудитория като за вашите най-добри съветници

Представете си, че всеки един от вашите клиенти е част от вашия екип на работното място. Никога не подминавайте негативните коментари. Една честна възможност да научите нещо и да се подобрите значи много за една малка фирма.

Направете така, че вашето брандиране да се основава на истински практически изживявания, вместо на идеи, които може да сте получили от мнението на клиетите. Създайте си механизми в различните аспекти на контакта с вашия бизнес, за да можете да си взаимодействате със своите клиенти и да се учите посредством техните действия и обратна връзка (в социалните мрежи, в коментарите в Google, в пощенската кутия за съобщения на OLX Pro).

5# Създайте си идентичност

Стигаме до момента, който за много фирми представлява основната част на процеса на брандиране – създаването на идентичността на марката. На този етап визуалната идентичност представлява първия контакт, който се осъществява между потребителя и вашата марка, затова трябва да създадете правилното впечатление.

Дори и да не се чувствате способни да направите това сами, има много начини да трансформирате информацията, която сте събрали досега, за да получите идентичност. Можете да наемете специалист на свободна практика (в OLX например), можете да изложите своя онлайн магазин в OLX Business, където специализиран екип ще се опита да създаде идентичност за вас, като също така оцени и резултата посредством онлайн инструментите за маркетинг.

Преди всичко е важно, преди да започнете процеса по създаване на идентичност, ясно да сте определили за себе си какво целите и какво не отговаря на очакванията. За да ви помогнем, сме събрали накратко някои важни съвети:

 • Изберете си име: Името на марката трябва да подсили основните елементи или цели на бизнеса, както и имиджа, който желаете да изградите. Колкото повече името съобщава на публиката по отношение на вашия бизнес и това, което предлагате, толкова по-малко усилие трябва да положите за обяснения. Избягвайте сложни имена, които е трудно да бъдат разшифровани или да бъдат изписани като интернет страница. Преди да си определите име, проверете дали не е регистрирано и дали името за уеб страница е свободно;
 • Създайте си лого: Когато взимате решение по отношение на логото, опитайте се да си представите как би било изтълкувано и помислете какво послание предава. Освен това, уверете се, че логото изпъква. Основната функция на логото е да представя визуално марката или идеята, така че това изображение ще помогне на клиентите да си го спомнят и да споделят марката. Логото трябва да е просто и да има категоричен дизайн, за да могат клиентите лесно да го разпознават;
 • Изберете си цветове: цветовете са много важна част от процеса на брандиране, тъй като предават послания и определят начина, по който желаете да комуникирате със своята публика
 • Създайте си девиз: Определете девиза на вашата марка; това е ключовото послание, което желаете да се свързва с марката;
 • Определете си тон на гласа – по какъв начин ще комуникирате с вашата публика – пламенно? Високомерно? Вашата марка трябва да говори само с един глас.

6# Живейте през погледа на марката си

С други думи – бъдете неин посланик, не неин продавач.

Погледнете отвъд промоционалните постове в социалните мрежи и блоговете. Покажете на своята публика какво е ежедневието на вашата фирма, как служителите придават значение на марката и изживяват духа, който се стремите да предадете. Защитавайте каузи и допринасяйте активно, като ги промотирате. Използва ли вашият бизнес рециклируеми материали? Направете като OLX и допринесете за един по-устойчив свят. Редовно показвайте човешката (а не търговската) страна на своята фирма.

Живейте през погледа на марката си и в областта на своя бизнес. Изградете марката си по начин, по който да бъде специалист и да помага на обществеността да взима най-добрите решения – чрез присъствието си, чрез намеса, чрез партньори, чрез онлайн съдържание. Помнете – вашата марка е личност, със своя самоличност, вкусове и дейност. Когато споделяте „човешката“ страна на своята марка, ѝ давате живот и създавате истинска и трайна връзка с хората.

Брандирането не е процес само за големите фирми, то е жизненоважно в ежедневието и на стартиращите, малките и средните фирми. Помислете за марката все едно е личност, гледайте на клиентите си като на най-големите си съветници и въз основа на това създайте самоличност, която да съществува и да ви представлява в ежедневния живот.

7# Определете си каналите, по които ще комуникирате

След като сте определили целевата си аудитория, е важно да разберете кои са каналите, които ще използвате, за да комуникирате с вашите клиенти. Днес вариантите са много – от приложения за чат, до имейл и социалните мрежи, затова се уверете, че знаете къде точно се намира целевата ви аудитория, без да я разпръсквате. Не е необходимо да бъдете навсякъде, на всички канали. Необходимо е обаче да бъдете там, където е вашата аудитория.

8# Създайте си стратегия за съдържание

След като сте определили своята публика, елементите на идентичността на марката и каналите за комуникация, сега е моментът да започнете да комуникирате. Определете си стратегия за съдържанието, което съвпада с това, което потребителите искат да чуят, но което преди всичко съвпада с това, което марката ви представлява и съобщава.

В този момент персонализацията е ключовата дума и е това, което ще помогне на вашия бизнес да бъде уместен и значим по отношение на тези, които го следват.

 

Първата крачка от създаването на която и да е маркетингова стратегия е да познавате добре публиката, като в това отношение OLX ще ви улесни живота – знаете ли по-лесен начин да достигнете до 80 000 потребители дневно? Създайте си профил в OLX Business днес и започнете да продавате онлайн, без да се притеснявате.

Be in touch with everything new

About B2B

Улесняваме растежа на бизнеса и устойчивото му развитие 

Търсене:

Бъди в течение с новото