Бизнес Aкадемия

Справянето с конфликти: всичко, което трябва да знаете

Бизнес » Справянето с конфликти: всичко, което трябва да знаете
Справянето с конфликти

Научете какво представлява справянето с конфликти, защо е необходимо за управлението на фирмата и как да го приложите на практика.

Справянето с конфликтите е едно от най-големите предизвикателства в комуникацията между хора с големи различия в рамките на една фирма, което трябва да бъде преодоляно. Управлението на служебните задължения спомага за подобряването на работната обстановка между колегите и най-накрая влияе и на продуктивността. Открийте в какво се състои прилагането на този вид практика.

 

Какво представлява справянето с конфликти

По определение „справянето с конфликти“ е сбор от техники и методи, използвани за преодоляването на различията в мненията в рамките на една група от хора. Хармонията е от ключово значение при управлението на дадена фирма, но не винаги всички ще са на едно и също мнение – ето защо е важно да се знае как да се посредничи при наличието на разногласие.

Конфликти на работното място могат да възникнат по най-различни причини, поради различни гледни точки в рамките на фирмата, поради различната степен на ангажираност по отношение на резултатите, поради различната степен на отдаденост на професията или поради различния начин на реакция при възникване на проблем. Ето и някои от най-често срещаните причини, които могат да доведат до вътрешни конфликти:

  • Рязка промяна в даден процес;
  • Определяне на нереалистични срокове;
  • Определянето на разнопосочни цели;
  • Липса или лошо разпределение на ресурси;
  • Недоразумения или липса на информация по отношение на осъществяването на определена задача;
  • Противоречие между политиката и културата на фирмата и това, което се случва в действителност;
  • Налагането на нови правила и ограничения;
  • Токсично ръководство и ситуации на злоупотреба с власт;
  • Ситуации на продължителен стрес.

При тези сценарии целта на управлението на конфликтите е да се постигне консенсус и да се намерят решения, които да удовлетворят или да намалят несъгласието на страните. В един бизнес контекст, ако се намери начин да се разрешат неразбирателствата, ще се избегне проблемът да придобие по-големи размери и да има по-тежки последици.

Тези методи изискват увереност, диалог, водене на преговори, активно случане, емпатия и способност за посредничество. Обикновено думата „конфликт“ се свързва с негативни ситуации, но въпреки това от даден конфликт може да произтекат положителни последици, както ще видим малко по-нататък.

 

Защо е необходимо да се справяте с конфликтите?

Когато знаете как да се справяте с конфликтите, това е от огромно значение за промотирането на здравословно работно място. Ето какви са главните причини защо е важно да се научим да се справяме при поява на разногласия.

Създайте хармония на работното място

Здравословната работна обстановка спомага за подобряването на отношенията между служителите и следователно – за подобряването на работата в екип. По този начин дори и в стресови ситуации или при изтичащи кратки срокове силата на групата като цяло ще помогне да се преодолеят тези моменти възможно най-гладко.

Справяне с burnout (изтощението) и отсъстването от работа

В най-тежкия случай липсата на инструменти за справяне с конфликтите може да доведе до проблеми, свързани с душевното здраве на служителите – като например депресия и „бърнаут“ (изтощение). Също така всяка фирма, която промотира работна обстановка, която е отворена за диалог, ще допринесе за намаляване на проблемите, свързани с душевното здраве и с отсъстването от работното място, които могат да възникнат.

Подобрете продуктивността и конкурентноспособността

Намаляването на нивата на отсъстването от работа и доброто справяне с конфликтите допринасят за успеха на всяка фирма. Позитивната среда на работното място подобрява нивата на продуктивността, благодарение на това, че служителите са доволни.

Възможност за нововъведения

Не винаги последиците от конфликта са отрицателни. Много често разногласия възникват, понеже служителят усеща, че нещо не е наред и дори има идея как да реши този въпрос. Когато човек е отворен към диалог, това позволява да се създаде работна среда, която е благоприятна за нововъведения, което в крайна сметка ще донесе успех на бизнеса.

 

Как да се справите с конфликтите по най-ефикасния начин

Въпреки че съществуват вродени лични характеристики, които биха помогнали за преодоляването на конфликтите, има и много, което би могло да се научи и да се тренира. Преодоляването на проблемите между служителите по ефикасен начин изисква доста съобразителност, но и техники, за да се получи най-добрия резултат в дадената ситуация. Научете как да процедирате в такива моменти.

1. Разберете какви са причините за конфликта

Първата стъпка към доброто справяне с конфликтите минава пред това да се разбере каква е действителната причина за разногласието, което се опитвате да преодолеете. Всеки човек има различна гледна точка по отношение на даден проблем, затова е редно лидерът или управителят да събере цялата информация и да разбере каква е реалната причина да се породи този проблем. Разграничете кое е симптом и кое е причината. Например може да се случи конфликтът да се е породил по отношение на производствения процес, но главната причина да се корени в това, че към работниците са се отнесли по различен начин.

2. Съберете замесените страни на неутрален и спокоен терен

Втората стъпка е да се определят кои са замесените страни и да се проведе разговор с тях. Ако е възможно, изслушайте всеки служител поотделно и се опитайте да разберете какви са мотивите му по отношение на несъгласието, като това трябва да стане, преди да съберете всички за съвместен разговор. След това се съберете на неутрално и спокойно място. Ако трябва да се справяте с деликатни ситуации пред целия екип, това може да има обратен ефект и да влоши положението.

3. Предложете възможни решения

След като сте събрали цялата информация, опитайте се да постигнете намирането на съвместни решения по отношение на конфликта. На този етап е особено важно да можете да слушате и да отговаряте по подходящ начин. Не забравяйте да останете безпристрастни, за да не се чувства нападана никоя от страните.

4. Говорете в първо лице множествено число

Едно от предложенията, което може да помогне да се намери съвместно решение, е да се говори, като се използва формата на „ние“, вместо ситуациите да се индивидуализират. Това ще спомогне всички да се включат във взимането на решението. Помнете – целта е не да се намери кой е виновен, а да се намери решение на проблема.

5. Следете как ще се разреши конфликтът

Когато се намери решение на дадения проблем, работата не свършва дотук. Следете ситуацията, за да разберете дали това, което сте се разбрали да бъде свършено, наистина е приложено на практика и дали се е увенчало с успех или не.

6. Сложете край на недоразуменията

Също така е важно да се приложат мерки, които да улеснят обмена на информация, като се избегнат недоразуменията между различните екипи, което може да породи разногласия. Съществуват различни методи за управление на проекти, които улесняват преноса на информация, такава е например методологията Канбан.

7. Давайте обратна връзка под формата на диалог

Бъдете директни и конструктивни, когато давате обратна връзка на вашите служители. Това ще спомогне да се елиминират съмненията, които евентуално биха възникнали, и ще даде възможност за по-добри напътствия по отношение на работата на всеки служител. В този случай целта е да се допринесе за ръст в продуктивността на вашия екип, като се подобри неговата ефективност.

8. Дайте възможност на служителите да бъдат изслушвани внимателно

Даването на обратна връзка и изслушването на работниците не трябва да се случва само когато има проблем, а трябва да се превърне в обичайна практика. Насрочвайте периодични индивидуални събрания, за да разговаряте за това, което се случва на работното място, какви предизвикателства остават скрити и предложете помощта си винаги когато е възможно. По този начин изненадата никога няма да ви хване неподготвени.

 

Справянето с конфликтите е от особено значение за добрата работа на фирмите. Така се гарантира, че служителите ще са на една и съща вълна и че ще бъдат отдадени на работата си. За да спомогнете за продуктивността на своята фирма, разчитайте също и на OLX Business, който мисли как да помогне на вашия бизнес да се разшири посредством най-големия маркетплейс в страната – OLX. Говорете с нас и научете с какво можем да ви помогнем.

Be in touch with everything new

About B2B

Улесняваме растежа на бизнеса и устойчивото му развитие 

Търсене:

Бъди в течение с новото