Бизнес Aкадемия

Стратегическият маркетинг – какво точно представлява?

Предприемачество » Стратегическият маркетинг – какво точно представлява?
стратегическият маркетинг

Научете какво представлява стратегическият маркетинг, за какво служи и как да го приложите на практика за своята фирма.

Планирането, което прави така, че фирмите да постигнат това да останат конкурентноспособни в света на бизнеса. В този смисъл стратегическият маркетинг е една от стъпките, която ще допринесе да можете да постигнете целите, които сте си поставили за своя бизнес. Затова е важно да откриете какво представлява, за какво служи и как да го приложите на практика в своята фирма.

 

Какво представлява стратегическият маркетинг?

Стратегическият маркетинг се отнася до това да се определят най-важните показатели за комуникация и видимост, както и стратегическите инициативи, които са ви нужни, за да ги постигнете. Така че трябва да успеете да си гарантирате, че кампаниите, които извършвате на практика, са в синхрон с основните цели на вашия бизнес.

Този етап предшества тактическия маркетинг (който се отнася до средствата за комуникация и разделянето на екипите за проучване, анализ, реклама или за връзки с обществеността) и оперативния маркетинг (който представлява привеждането в действие на стратегията във вашето ежедневие.

 

За какво служи стратегическият маркетинг?

Стратегическият маркетинг позволява на фирмите да бъдат по-убедителни по пътя, който трябва да следват, като се използват проучвания и анализи, които помагат да се разяснят необходимите действия, които трябва да се предприемат, за да се постигнат целите на бизнеса, като например увеличаването на продажбите.

В този смисъл стратегическият маркетинг прави така, че да стане възможно да се предвиди по-добре какво предстои, като сведе до минимум непредвиденото. Стратегическият маркетинг позволява дори да се намалят рисковете и влиянието, което биха оказали на бизнеса потенциални проблеми.

Големите цели на стратегическия маркетинг минават през създаването на план за действие за спечелване на клиенти, като се определя най-добрата стратегия, за да може вашият бизнес да се открои от конкуренцията.

 

Как да приложите стратегическия маркетинг в своята фирма?

Стратегическият маркетинг следва някои основни стъпки, свързани с планирането. Научете повече подробности.

1. Проведете проучване на пазара

Първото нещо, което трябва да направите, е задълбочен анализ на пазара – така наречения „benchmark“, като сравните различните конкуренти, продукти и услуги. Това е първата стъпка, за да получите по-широк контекст за това, което се случва във вашия сектор на дейност, като това може да ви помогне да си изработите  стратегически план за своя бизнес.

2. Извършете SWOT анализ

SWOT анализът ви позволява да получите комплексно разбиране на това кои са силните страни и слабите места във вашата фирма (от вътрешна гледна точка), както и какви са благоприятните възможности и заплахите (от външна гледна точка), които могат да възникнат.

Този анализ е особено важен, за да можете да получите по-пълна картина по отношение на това къде се разполага вашата фирма на пазара.

3. Определете коя е целевата ви аудитория

Предходните проучвания ще доведат до по-категорично определение на това коя е целевата ви аудитория – каква е възрастовата им група, какъв е преобладаващият им пол, какво е местоположението им, интересите им, стилът им на живот и потребителските им навици. Оттам можете да създадете персона или персони (могат да са повече от една) на своя бизнес. Персоната не е нищо повече от това какво представлява типичният клиент на вашата фирма.

4. Определете своя marketing mix (маркетингов микс)

Маркетинговият микс е съвкупност от ключови променливи, които служат за основа на маркетинговите стратегии. Основава се на модела 4P, а именно:

  • Price (Цена) – определя се целевата аудитория за определения продукт или услуга, който вашата фирма предлага;
  • Product (Продукт) – конкретизира характеристиките, които превръщат даден продукт в желан на пазара;
  • Promotion (Промоция) – това са действията, които се извършват, за да достигне продуктът до своята публика;
  • Placement (Дистрибуция) – при тази стъпка се определят сферите и местата за продажба на продукта.

По същество това са съставките, които ще ви трябват, за да подхраните стратегическия маркетинг на своята фирма.

5. Разпределете задълженията

Разделете екипите съобразно плановете за действие и определете кой ще извършва точно какво, но насърчавайте и работата, в която се включват всички. Въпреки че екипите работят отделно, трябва да са в течение на работатата на останалите. По този начин ще си гарантирате, че всички се движат в една и съща посока.

6. Определете си срокове за изпълнение и бюджет

За определените действия е необходимо съставянето на график, който да включва задачите и идеалния срок, в който трябва да бъдат изпълнени. Също така е важно да се определи бюджет, с който разполагате, за да пуснете плана в ход, както и за действията, които ще предприемете.

7. Бъдете готови да промените плана

Проследявайте работата на екипа, за да разберете дали планът протича, както е очаквано или не. Стратегическият маркетинг помага на фирмите да се подготвят за неочаквани събития, като например промяна на пазара. В тези случаи определете кое е приоритет и кое не е, като измените плана по съответния начин.

8. Определете показателите и гарантирайте проследяването им

Това е моментът, в който трябва да определите показателите, посредством които ще оценявате своя план за стратегически маркетинг. Тези показатели  трябва да са реалистични и измерими. Определете действията, които трябва да се предприемат, както и съответните срокове за изпълнение и ги проследявайте отблизо. Само по този начин ще успеете да разпознаете грешките в процеса, да ги оправите и да оптимизирате, каквото е необходимо.

 

Накратко, да извършвате маркетингови действия без планиране на стратегия е като да започвате да строите сграда отгоре-надолу. Не пропускайте етапи, в противен случай няма да имате нужните основи и рискувате дейността ви да не продължи.

Освен на стратегическия маркетинг, от особено значение е да разчитате на партньор, който да ви помогне да увеличите печалбите си. OLX Business разполага с гъвкава платформа, където фирмите могат лесно да приложат на практика търговските си стратегии на най-големия маркетплейс в страната. Научете как можем да помогнем на вашия бизнес да се разрасне.

Be in touch with everything new

About B2B

Улесняваме растежа на бизнеса и устойчивото му развитие 

Търсене:

Бъди в течение с новото