Бизнес Aкадемия

Създаване и реклама на марка – как да изградите вашия бизнес имидж

Предприемачество » Създаване и реклама на марка – как да изградите вашия бизнес имидж
Създаване и реклама на марка

Преди да говорим за брандинг, трябва да дадем общ поглед върху това какво може да означава терминът „марка“, да разберем разликата между марка и брандинг и как те помагат на вашия бизнес.

Едно от многото открити определения в интернет ни казва следното: “ Марката е име, знак или символ, който се използва за определянето на продуктите или услугите на производителя и се използва за разграничаването им от конкуренцията“. Отчасти е вярно, ако се отнесем към марката като символ или „лого“, което има за цел да обедини няколко характеристики, които определят дадена компания. Но в допълнение към визуалната част, която е от съществено значение и включва името на компанията, слоган, графики, цвят, звук и в някои случаи мирис и звук, терминът „марка“ придобива много по-голяма стойност.

Марка означава автентичност, идеал, към който всяка компания се стреми, за да остане в колективното съзнание. Брандинг от друга страна означава дългия процес на маркетинг – на реклама на марка, което извежда самата марка на пазара и обезпечава нейния престиж.

 

Създаване и популяризиране на марка

С цел по-подробното представяне, ще вземем под внимание няколко стъпки, за да ви помогнем да рекламирате вашата марка и да изградите вашия бизнес имидж.

1. Позициониране на вашата марка в онлайн рекламата

Живеем в епохата на скоростта и технологиите, често сме „бомбардирани“ с информация от всички страни, така че етапът на позициониране може да бъде труден. Когато създаваме марка и избираме методи за рекламиране на марката, трябва да имате наум добре зададена целева група, която споделя ценностите на вашата компания и която впоследствие ще резонира с вашата марка.

За да се изправите срещу конкуренцията, се уверете че предлагате най-добрите продукти и услуги във вашата ниша.  Когато излезете на пазара с продукт, без значение дали е нов или не, вземете под внимание предимствата, които носи на потребителя. В крайна сметка потребителят е този, който взема решенията и трябва да му предложите качество и гаранция за това, което продавате.

Винаги поставяйте вашия фокус върху предимствата, които може да са икономически (например цена), функционални (например предлагане на високоефективни продукти) или емоционални (например атмосферата, с която клиентите ще бъдат посрещнати, когато влязат във вашия магазин)

2. Стратегия за развитие, в която е интегрирана реклама на марката

Избраната стратегия чрез маркетинг програмите за реклама на марката ще доведе до постигането на вашите бизнес цели. Най-често използваният метод за поставянето на цели е S.M.A.R.T. (Specific/специфичност, Measurable/измеримост, Achievable/достижимост, Relevant/приложимост, Time-bound/обвързаност с време).

Комуникацията е също изключително важна в процеса на позициониране на марката, сегментирането и рекламната стратегия. Открийте правилния канал за комуникация за вашата група. Инвестирайте ефективно в основните социални мрежи (Facebook, Instagram, Linkedin), в радио и телевизионни реклами с предварително зададен маркетингов бюджет. Проследете резултатите, постоянно правете анализи и с времето ще разберете какво работи най-добре за вашия бизнес (ще разгледаме основните мрежи по подробно по-долу).

Концентрирането на вашите усилия и фокусирането на вниманието ви върху потребителя означава разбиране по отношение на пазара, в който извършвате вашата дейност. Изграждането и рекламирането на марката е продължителен процес, който изисква голямо търпение и постоянство, ето защо не всеки успява в откриването и поддържането на бизнес, а повечето се отказват, когато направят първия си удар.

3. Съобщаване на марката: от съществено значение в рекламните кампании

Рекламирането на марката означава комуникация във всички медийни области, може да е в телевизията, интернет, радио, вестници, онлайн реклама, на открито, социалните мрежи или дигитални приложения. Имиджът, който вашата марка има, както офлайн (тук става въпрос за реклама навън, партизански маркетинг) и онлайн (социални мрежи, уебсайт) говори за вас, вашите ценности и убеждения, които искате да бъдат забелязани.

Привличането на група чрез различни начини за реклама на вашата марка и продукти или услуги, които предлагате, не е лесна задача, но след като един път намерите своята ниша на пазара, спечелите доверието на вашите хора, ще бъде по-лесно да управлявате вашия бизнес.

Комуникирайте по оригинален начин, по човешки, по начин, който е разбираем за вашата публика, взаимодействайте възможно най-много с общността, която сте създали, постоянно задавайте въпроси и разберете какви са очакванията на тези, които са заинтересовани от вашата марка. В днешно време онлайн присъствието е повече от необходимо, затова използвайте всички маркетинг инструменти, които са на ваше разположение, за да се приближите възможно най-близо до потребителите. Крайната цел на комуникацията е да накарате потребителя да предприеме действие, да опита продукта и да го купи.

 

След като вашият продукт е на пазара, може да помислете за начини да наложите вашия бизнес онлайн, както правят повечето марки, без значение от техния размер. Бърз и лесен начин, след като вашия продукт е на пазара и е купуван от възможно най-много хора, може да бъде добре познатото OLX пазарно пространство.

Be in touch with everything new

About B2B

Улесняваме растежа на бизнеса и устойчивото му развитие 

Търсене:

Бъди в течение с новото