Бизнес Aкадемия

Как блокчейнът ще промени фирмите

Бизнес » Как блокчейнът ще промени фирмите
блокчейнът

Научете в какво се състои блокчейн технологията, кои са нейните предимства и ограничения, и по какъв начин да я приложите в своя бизнес.

Някои мислят, че блокчейнът само служи, за да направи възможно използването на криптомонети, но неговият потенциал е много по-голям. Тази технология променя начина, по който се складират и се защитават данните в различни области като здравеопазването, логистиката или финансовите услуги. И не само големите фирми се възползват от този прекрасен свят на децентрализирано и неприкосновено регистриране – все повече стартиращи, малки и средни фирми проучват възможностите на блокчейна. Открийте как можете да го използвате и вие, за да разрастнете своя бизнес.

 

Какво представлява блокчейнът?

Обяснено по прост начин блокчейнът е технология за база данни, при която транзакциите с активи се регистрират, като се запазва информацията, например на коя дата са извършени, цената, кой на кого е извършил продажбата. Даденият актив може да е физически (като например къща или кола), а може и да е нематериален (като например патент или авторски права).

Голямата разлика между блокчейна и която и да е друга форма на регистрация (като това, което прави някоя традиционна банка например), е в това, че информацията е разделена на части, които се складират в различни места в мрежата, вместо на едно и също място или в един и същи сървър. Значението се съдържа в наименованието – blockchain може буквално да се преведe като „верига от блокове“, като точно това се случва всеки път, когато се добавя нова информация към регистъра – разделя се на блокове, които се съединяват или се свързват верижно в устройствата на различни потребители по целия свят.

По този начин списъкът с клиенти на някоя автокъща например, може да бъде разпръснат из хиляди компютри, вместо да се съхранява на един единствен (и по тази причина уязвим) сървър. Или пък здравните данни на някой пациент не се пазят в болницата, в която той следи здравословното си състояние, нито в самото Министерство на здравеопазването, а в компютри в София, Лисабон, Хонг Конг и Лондон например. Може да изглежда опасно, но само създателят на този списък притежава ключа за декриптиране, с който да се съединят всички „блокове“ и да се получи достъп до информацията.  Без този ключ данните са неизползваеми. По този начин се създава неизменяем регистър, с който да се проследяват молби, плащания, сметки или каквито и да е транзакции. Поне на теория този начин е по-сигурен от това да се пази информацията само на едно място – нещо като модерна версия на старата поговорка „не пази всички яйца в една и съща кошница”.

Това децентрализирано функциониране разгръща потенциала на тази революционна технология за потребителите и за фирмите, като има както безброй практични приложения, така и някои значими рискове, на които трябва да се обърне внимание.

 

Какви са предимствата и недостатъците на блокчейна?

Голямото предимство на блокчейн технологията е в сигурността, която предоставя на транзакциите и не само на тях. Децентрализираната система гарантира също така, че транзакциите не могат да бъдат изтривани или променяни – тъкмо обратното – всички данни са проследими. Информацията е още по-защитена от хакери и от изтичане на данни, дори и от непредвидени бедствия като бури и наводнения, които биха могли да засегнат достъпа до данните.

Обратно, съществуват също така и някои недостатъци, свързани с използването на тази технология, като например:

  • Тази технология е все още не дотолкова проверена. Така че потребителите ѝ могат да станат обект на измама, без да получат същата степен на подкрепа и гаранции от страна на полицията и на държавата.
  • Блокчейнът използва публични ключове, които могат да бъдат споделяни, както и частни ключове, които се ползват само от потребителя. Така че, ако потребителят загуби своя частен ключ, ще загуби и своя достъп до тези регистри;
  • Все още има твърде малко софтуерни инженери, които са квалифицирани да работят с блокчейн, което превръща разработването и поддръжката в нещо много скъпо;

Въпреки тези недостатъци тази технология вече е възприета в различни сфери на дейност, като възможностите ѝ за разрастване са безгранични.

 

Какви практически приложения съществуват за бизнеса?

Блокчейн технологията може да има редица приложения в различни видове бизнес. Ето и най-обещаващите от тях.

1. Здравеопазване

Блокчейн променя начина, по който здравните служби си заимодействат с потребителите, като насърчават безопасния достъп до медицинската информация посредством децентрализиран и криптиран софтуер. Телемедицината и дигитализирането на процесите спомагат за тази трансформация, като протоколите им за сигурност са подобрени чрез използването на технология. За насърчаването на тази промяна до голяма степен допринесоха случаите на използване на софтуер за изнудване от страна на хакери, които бяха откраднали данни от болници и изискваха да им се заплати откуп, за да ги върнат обратно.

2. Защита на данни

Бизнесът със защита на данните продължава да добива известност, като вече разполага с блокчейн проекти, като например FileCoin, които позволяват на фирмите или на физически лица да наемат пространство на техните дискове, за да съхраняват информация.

3. Луксозни марки

Пазарът на луксозни стоки вече каза „да“ на блокчейн технологиите и марки като Prada,  Dior, Givenchy и Mercedes-Benz вече са част от Aura Blockchain Consortium, начело на който е Louis Vuitton, като това блокчейн решение е съсредоточено върху онлайн изживяването от страна на техните клиенти. Целта е да се подобри онлайн изживяването при закупуване, продажба, препродаване и рециклиране на луксозни стоки с гаранция за автентичност на продуктите.

4. Туризъм

В случая с индустрията, свързана с пътуванията, блокчейнът може да предложи сигурност на транзакциите, като гарантира, че няма да има загуба на данни между различните туроператори в страни с много различни системи. Плащането на пътуванията, проследяването на багажа и услугите, свързани с потвърждаването на самоличността са само някои от услугите, които биват улеснени от въвеждането на този вид технология.

5. Финансови услуги

Вероятно едно от най-разпространените му приложения е и революционно да промени банковия и инвестиционния сектор. Финансовите институции използват блокчейн технологията, за да управляват плащанията и сметките по по-сигурен начин.

6. Логистика

Също така и във веригите за доставки може да се използва блокчейн, за да се подобрят транзакциите и за повече сигурност, като става възможно проследяването на продукт от излизането му от склада  до достигането му по рафтовете на магазините. Също така предимство представлява и дигитализирането на документите и автоматизирането на процесите, като се избягва човешката грешка. Пример за това са IBM и A.P. Moller-Maersk, които се обединяват, за да създадат блокчейн мрежи за износ.

7. Търговия на дребно

По същия начин в търговията на дребно фирмите използват блокчейн системи, за да управляват потока на стоки от доставчика до крайния клиент. Така всеки потребител ще може за кратко време да разбере какви са всички стъпки от процеса, както и условията на съхранение от източника до рафтовете в супермаркета, и да получи известие в случай, че някой от параметрите излезе от норма.

8. Енергетика

Много фирми в енергийния сектор вече използват блокчейн, за да създадат платформи за комерсиализиране на енергия между партньорите и да улеснят достъпа до така наречените зелени енергии (от възобновяеми източници). По този начин даден собственик на стая със слънчеви панели може да комерсиализира енергията, която произвежда в излишък, на други хора по сигурен и дискретен начин.

 

Иновацията в бизнеса е възможна само благодарение на иновативните технологии, като например блокчейн, но не само. Изберете правилния партньор, за да бъдат вашите продукти изложени на най-голямата онлайн витрина в страната. OLX ви позволява да достигнете до милиони потребители и да разширите своя бизнес. Свържете се с нас, за да научите повече как можем да ви помогнем.

Be in touch with everything new

About B2B

Улесняваме растежа на бизнеса и устойчивото му развитие 

Търсене:

Бъди в течение с новото