Бизнес Aкадемия

Процесът по наемане на служители – какво представлява, за какво служи и как трябва да бъде проведен

кариера » Процесът по наемане на служители – какво представлява, за какво служи и как трябва да бъде проведен
Процесът по наемане на служители

Един процес по наемане на служители, който е проведен по добър начин, е от решаващо значение за разрастването на дадена фирма. Открийте как да извършите наемането на служители по най-добрия начин.

Процесът по наемането на служители е един от стълбовете на успеха за вашата фирма. Именно чрез съставянето на екип с висока производителност дадена фирма може да се разрасне, да прави нововъведения и да устои на конкуренцията. Затова, да знаете как да наемате служители може да се окаже истинско предизвикателство. Открийте от какви етапи трябва да се състои процесът по наемане на служители и какви са ползите от него.

 

Какво представлява процесът по наемане на служители?

Процесът по наемане на служители обхваща всички етапи по наемането на договор на нов служител и има за крайна цел да бъдат открити подходящите професионалисти, за да продължи фирмата да расте и да се развива.

Процесите по наемане на служители са организирани и структурирани съобразно специфични етапи и последователности, за да се постигне наемането на най-точните хора, като резултатът дори може да надмине това, което е необходимо на фирмата. Казано по друг начин, това е процес по наемане на служители, което предоставя на вашата фирма това, което е необходимо, за да се откроите на пазара – а именно отлични професионалисти.

 

Кои са ползите от извършването на процес по наемане на служители?

За да може да се открои с това да предостави отлично изживяване по време на извършване на покупките и с усещане за идентичност, фирмата трябва да може да направи така, че да привлече вниманието, да го задържи и да оправдае гласуваното доверие посредством качеството на услугата и на продуктите, както и чрез ценностите, които защитава. По тази причина профилът на професионалистите, които работят там, е от особено значение – може да звучи като клише, но е истина: квалифицираните служители с опит, които са се развили и са мотивирани, са най-ценният актив, който дадена фирма може да притежава.

Да наемате служители, без да използвате планиран и организиран процес на подбор, може да доведе до впечатляващи последици – например наемането на някой не толкова ефективен служител може да развали качеството на работата и изпълнението на срокове, като това може да доведе на свой ред до щети и до неудовлетворяване на клиентите, които могат впоследствие да се обърнат към вашата конкуренция.

Освен това, ако бъде направен лош избор, това може да се отрази на междуличностните отношение, може да увеличи текучеството на персонала за конкретната работна позиция, което ще доведе до разваляне на имиджа на фирмата.

 

Кои са етапите на един ефикасен процес на наемане на служители?

За да може процесът на наемане на служители да протече гладко и успешно, от особена важност е да бъде планиран и организират съобразно следните стъпки:

1. Бъдете ясни по отношение на предлаганата длъжност или на изпълняваните функции

Това е първият етап на един успешен процес на наемане на служители. Определете характеристиките, които търсите у кандидата – както техническите, така и личностните, това са така наречените hard skills (професионалните умения и квалификации) и soft skills (междуличностните умения). По този начин определете:

 • Минималните квалификации, които кандидатът трябва да притежава.
 • Техническата компетентност.
 • Умението да борави с инструментите, с които ще трябва да работи.
 • Предишен опит, показващ какво е нивото на продуктивност на кандидата.
 • Дали като личност ще бъде подходящ за позицията и дали разполага с междуличностните характеристики, за да си пасне с останалите в екипа.
 • Какви са ценностите и културата на кандидата, така че да си гарантирате, че те са съвместими с тези на фирмата.

 

2. Заложете на ефикасно описание на работната позиция

Начинът, по който е описана работната позиция, може да привлече или да отблъсне добрите кандидати, поради което е важно да отделите нужното време и внимание на този етап. С други думи – съставянето на обявата вече представлява първия етап на подбор на кандидатите, тъй като функционира под формата на филтър за най-подходящите професионалисти. Следвайте посочените насоки:

 • Напишете ясно и точно заглавие, без да използвате вътрешните категоризации във фирмата, които може да не говорят нищо на външните за фирмата хора.
 • Опишете всички технически спецификации, които се изискват за дадената позиция, като например умението да се борави с даден софтуер, предишен опит и образование.
 • Споменете накратко какви ще са задачите, които ще се изпълняват от професионалиста.
 • Използвайте език, с който идеалният кандидат ще се идентифицира.
 • Бъдете реалисти и бъдете честни по отношение на изискванията и ползите, свързани с длъжността.
 • Опишете предимствата, които предлага фирмата, като например достъпа до социални осигуровки, професионално обучение, политика на гъвкавост по отношение на отпуските, бонуси за свършена работа, гъвкаво работно време, работна обстановка, и др.
 • Споменете къде се намира фирмата.
 • Завършете с цялата информация, която е необходима на кандидата, за да подаде своята кандидатура.

След това трябва да обявите работната позиция посредством каналите, които използва вашата целева аудитория – по социалните мрежи, порталите за обяви за работа, на уебсайта на фирмата, и др.

 

3. Извършете първоначален подбор

Първоначалният подбор се извършва при анализа на автобиографиите, които сте получили, по тази причина е и без да срещате кандидатите, от разстояние. Така че изключете кандидатурите, които не отговарят на минималните зададени условия за работното място, за да останете само с онези, на които по време на следващата фаза ще отделите по-голямо внимание.

От съществено значение е да отговорите на всички кандидати, дори и да не са сред тези, които са преминали фазата на първоначалния подбор. Дори и да не разполагате с много време и да не се чувствате удобно да дадете отрицателен отговор, направете го. На първо място от човечна гледна точка – кандидатите могат да се чувстват особено тревожни и несигурни, поради което да очакват с нетърпение вашия отговор, дори и той да е отрицателен. Освен това, когато предоставите обратна връзка, това разкрива, че проявявате респект, зачитане и професионална етика, което подобрява вашия имидж по отношение на работното място. На последно място, ако игнорирате кандидатурите, това може да навреди на бъдещи процеси по наемане на хора, тъй като може да сте обезкуражили други кандидати, на които е било споделено, че не отговаряте и не давате обратна връзка.

 

4. Насрочете първите интервюта

След като сте извършили първоначалния подбор, е време да насрочите интервютата с класиралите се кандидати, за да анализирате до колко подхождат на профила на свободното място. Създайте сценарий с въпроси, за да си гарантирате, че не сте изпуснали някой важен детайл и че са изяснени всички съмнения, които са възникнали по време на четенето на автобиографията. Дайте възможност на кандидата да говори спонтанно за себе си, като това ще ви даде шанс да оцените способностите му да общува и ще опознаете по-добре негови черти, които не са били споменати в автобиографията, но може да бъдат от значение за фирмата. Също така се уверете, че сте представили цялата информация и че сте обяснили всичко, което е свързано с работното място, за да успеете да оцените заинтересоваността на кандидата.

Освен техническата компетентност (образованието и предишния опит) на кандидата е важно да разберете дали ценностите на потенциалния служител съвпадат с тези на фирмата. Подборът на кандидати според тяхната ценностна система се предпочита все повече на пазара на труда, отколкото образованието и предишния опит. Ако намерите професионалисти, които споделят ценностите на фирмата, те могат да развият техническата си компетентност впоследствие.

Уверете се, че кандидатът има поведенчески профил, който отговаря на ценностите на фирмата. Обърнете внимание на личния му стил и на нагласата му да формира балансирано мнение по отношение на това доколко се вписва в работната обстановка. Този критерий е от решаващо значение за това да откриете щастливи, мотивирани и напълно вписващи се в екипа професионалисти, които имат силно чувство на принадлежност към екипа. По този начин ще постигнете по-голяма професионална отдаденост и по-дълготрайни и стабилни професионални отношения на работното място.

 

5. Изпратете предложение за работа на най-добрия кандидат

След като приключат интервютата, ще дойде и моментът да вземете крайното решение и да изпратите предложение за работа на най-добрия кандидат. В това предложение трябва да са включени накратко всички аспекти, които бяха засегнати по време на интервюто, като например:

 • Заплата.
 • Работно място.
 • Ползи.
 • Характеристики, функции и предизвикателства на работното място.
 • Технически необходимости.
 • Вид договор.
 • Информация за фирмата.

Изпратете предложение по имейла и поискайте да потвърдят, че са съгласни с всички аспекти. При положителен отговор, работното място ще бъде заето. При отрицателен отговор се опитайте да разберете каква е причината за несъгласие и ако е възможно, предоговорете условията. Може да се наложи да започнете отначало целия процес, за да намерите идеалния кандидат да заеме работното място във фирмата.

 

6. Извършете процеса на onboarding по ефикасен начин

“Onboarding” е терминът, който често се използва от отделите по човешки ресурси, и обозначава процеса по интегриране на новите служители на работното място. Вместо да ги посрещнете едвам с „Добре дошли“, поставете си за цел да изясните неяснотите, които естествено ще възникнат през първите дни, по отношение на това, което се очаква във връзка с организирането на работата. Важно е също така да гарантирате на професионалиста да се почувства адаптиран и интегриран в работната обстановка. Няма добри професионални отношения без добра връзка между служителите на работното място, затова улеснете интеграцията и неформалното общуване.

Какви ще са резултатите? От една страна служителят ще се чувства по-мотивиран и решен да остане във фирмата, а от друга страна фирмата ще успее да задържи талантливите кадри, да постигне повече продуктивност и да намали разходите, свързани с наемането на нови хора.

 

Наемането на служители е деликатен процес, но като следвате тези насоки, ще ви бъде по-лесно да сключите добър договор, да съставяте екипи с отлична производителност и в следствие на това ще получите отлични търговски резултати. OLX Business го е грижа вашият бизнес да  постигне успех и ръст, затова предоставя на ваше разположение сигурен, практичен и интуитивен начин да продавате продуктите си онлайн. Посредством нашата нова платформа можете да започнете да цифровизирате своя бизнес, като достигнете до клиенти от цял свят, без да ви обвързваме с договор. Създайте си профил в OLX Business и започнете да продавате.

Be in touch with everything new

About B2B

Улесняваме растежа на бизнеса и устойчивото му развитие 

Търсене:

Бъди в течение с новото