Бизнес Aкадемия

Какво представлява стратегическият план и как да го приложите на практика

Бизнес » Какво представлява стратегическият план и как да го приложите на практика
стратегически план

Научете какво представлява стратегическият план, какво трябва да съдържа, какви са неговите предимства и как да изработите такъв план, като следвате този наръчник стъпка по стъпка.

Във все по-конкурентния свят на бизнеса, когато разполагате с добре замислен стратегически план, това е от съществено значение, за да можете да си поставите конкретни цели, да си подберете най-важните инициативи, за да можете да изпъкнете пред конкуренцията и направите така, че екипът ви да е на едно мнение по отношение на макро целите, за да може да ги постигне. Това не е валидно само за големите предприятия. Независимо дали сте малка, средна или стартираща фирма, дали имате дългогодишен опит или едва сега „прохождате“, всички лидери могат да постигнат повече яснота, ако извършат изработването на плана, както трябва, защото, както показват статистиките, по-голямата част от стратегическите планове никога не успява да бъде приведена в действие. Научете какво представлява стратегическият план, за какво служи и как да го използвате във вашата фирма.

 

Какво представлява стратегическият план?

Стратегическият план е процесът, при който, след като се поставят макро цели за бизнеса, се определят инициативите, които трябва да се предприемат с предимство, за да бъдат постигнати тези цели, като се набележи и какви средства ще бъдат необходими за това изпълнение. Основното предимство на това да имате стратегически план, е да можете да ориентирате своя бизнес по пътя, който трябва да се следва, за да постигне вашата фирма бързо и устойчиво развитие.

Това ориентиране се извършва посредством макро целите, които пораждат по-конкретни оперативни цели, съвкупност от инициативи, които трябва да развиете, както и бюджет, който ще ви е нужен, за да ги приложите на практика. Тези действия обичайно се свързват с лица, които отговарят за тях, както и със срокове за изпълнение, за да може процесът да бъде контролиран по-лесно. Общо правило е този план да се създава всяка година за срок от 3 до 5 години, като всичко е разделено по месеци, за да може да се реагира бързо, в случай че нещо не върви, както е било предвидено.

По същество, за създаването на стратегически план трябва да се поеме ангажимент по отношение на това, което се очаква да бъде бъдещето на фирмата, като се определят конкретните стъпки, за да бъде постигнато това.

 

Кои са предимствата на това да разполагате със стратегически план?

Стратегическият план позволява на фирмите да поемат по най-добрия път и да определят кои са техните приоритети, за които да заделят средства. Основните му предимства са:

  • Увеличаване на постъпленията и разширение на бизнеса;
  • Позволява на управителя да се фокусира върху това, което е наистина важно за бизнеса;
  • Поставянето на ясни цели във връзка с начертаните планове;
  • Поддържане на екипа да бъде обединен около единна цел;
  • Спомага да опознаете фирмата по-добре и да разберете какво място заема в своя сектор на дейност;
  • Позволява да взимате по-добри решения за успеха на своя бизнес;

Всички тези предимства спомагат на вашата фирма да се разположи така на пазара, че да се открои от конкуренцията.

 

Какви елементи трябва да съдържа вашият стратегически план?

Даден стратегически план по същество се състои от три елемента – визия, инициативи и бюджет. Първият служи за основа, като всичко останало се извършва във връзка със заявяването на мисия, визия и ценности, които фирмата споделя. Освен това е от особено значение да съдържа панорамни анализи за фирмата и за пазара, както и макро цели, които желаете да постигнете. Колкото по-конкретни са събраните данни и начертаните цели, толкова по-ефикасна ще бъде втората част от стратегическия план.

Тя се отнася до стратегическите инициативи, които са необходими за изпълняването на целите, като това е частта, в която повечето фирми влагат най-много време и креативност. По правило не са изключени идеи като лансирането на нов продукт, навлизането на нов пазар, отварянето на нов магазин, изграждането на стратегически партньорства или създаването на нови канали. Проблемът не е в липсата на идеи, а в техния излишък. Този втори елемент от стратегическия план трябва да съдържа поне тези ключови инициативи (които обикновено не са много и са крайно необходими), които  трябва да постигнете пред следващите 12 месеца, за да можете да изпълните и целите си.

Третият и последен елемент е колко ще ви струва – какъв ще бъде бюджетът на година. Сега е моментът да отворите Excel и да започнете да създавате списък по отношение на това кой какво ще върши, в какъв срок и с какви ресурси се разполага. Много вероятно е тази фаза да наложи нов етап на определяне на приоритетите от страна на участниците.

 

Кой трябва да участва в изработването му?

Целият екип трябва да се включи в изработването на стратегическия план. Ясно е, че не всички ще участват по еднакъв начин, но е важно да изслушате всички страни, от управителите до членовете на екипа, за да получите различни гледни точки и за да достигнете до елементи на съгласие. Дори и първоначално това да породи конфликти, от разногласията винаги се зараждат иновативни решения, които могат да разкрият благоприятни възможности пред фирмата.

 

Кога трябва да се изработи?

Отговорът е възможно най-скоро. Създаването на фирма не може да се случи, без да има изработен стратегически план. Ако сте решили да пускате нов бизнес, много е важно да сте разучили пазара, благоприятните възможности, които предлага, както и заплахите, които биха могли да възникнат, като трябва да определите и посоката, в която трябва да върви фирмата.

След като минете първоначалната фаза, планирането трябва да се извършва веднъж годишно. За по-голямата част от фирмите то започва от средата на октомври, за да могат да се захванат с извършването след началото на новата година.

 

Как да приложите на практика даден стратегически план?

За да изработите ефективен стратегически план, следвайте тези 6 стъпки.

1. Вземете под внимание мисията, визията и ценностите, които вашата фирма споделя

С нищо няма да ви послужи стратегическият план, ако не знаете основните характеристики на своя бизнес. Затова е важно ясно да определите мисията, визията и ценностите, които вашата фирма споделя.

2. Извършете предварителна диагностика

Преди да пристъпите към какъвто и да е план, трябва да погледнете вашата фирма отвътре и да разберете в какво състояние се намира. Извършете SWOT анализ на силните страни, слабите страни, благоприятните възможности и заплахите, които могат да възникнат.

Анализирайте кое протича добре и кое протича зле вътре във фирмата и направете същото и за пазара, в който се вписвате. Така ще получите ясна представа по отношение на контекста, в който вашата фирма попада, и ще разберете кой план да следвате.

3. Определете своите макро цели

Това е моментът, в който трябва да си поставите макро целите, които искате да постигнете. Целите трябва да се отнасят за цялата фирма, затова може да се наложи да поставите една обща цел и да я разделите на по-малки цели, които да са различни за различните сфери на вашия бизнес.

Не забравяйте, че ключовите показатели за изпълнение (KPI), които си определите, трябва да са постижими и измерими. Методологията SMART може да ви помогне да си поставите специфични, измерими, постижими, реалистични и определени във времето цели.

4. Определете си стратегиески инициативи, които да бъдат с предимство за вас

След като си определите целите, идва моментът, в който трябва да си определите стратегическите инициативи и да ги възложите на съответните екипи. Приоритетите трябва да се определят спрямо това, до колко ще допринесат за постигането на макро целите. Планът за действие не трябва да включва само инициативи, а и срокове и отговорности.

5. Изпълнете плана и проследете разултатите

Когато сте определили плана си и сте си определили график със сроковете, сега е моментът да приложите на практика поставените задачи. Всяко отговорно лице трябва да наблюдава своя екип дали изпълнява определените цели по начин, по който да разбере дали изпълнението върви добре или зле и дали са необходими корекции. Има различни методологии за управление на проектите, който могат да ви помогнат да следите плана по убедителен и ефикасен начин.

6. Оценете резултатите

Накрая не забравяйте да съберете целия си екип и да оцените извършеното. В този етап трябва да се анализират всички получени данни от стратегическия план, за да се разбере дали са постигнати поставените ключовите показатели за изпълнение (KPI).

 

Как OLX Business може да ви помогне?

Един добър стратегически план може да направи така, че вашият бизнес лесно да се открои om конкуренцията. OLX Business е вашият сигурен партньор, който ще помогне на вашата фирма да постигне растеж в тази насока, като ѝ позволи да достигне до 7 милиона потребители месечно по лесен и гъвкав начин.

Освен това разполага и със специализиран екип, който да ви подкрепя на всяка крачка. Говорете с нашите съветници и получете, без да се обвързвате с договор, подходяща за вашия бизнес оферта, като дори се възползвате от инструментите за ексклузивни продажби за постигане на устойчиво развитие.

Be in touch with everything new

About B2B

Улесняваме растежа на бизнеса и устойчивото му развитие 

Търсене:

Бъди в течение с новото