Бизнес Aкадемия

Стратегия за комуникация – какво представлява, за какво служи и как да я приложите на практика

Онлайн продажби » Стратегия за комуникация – какво представлява, за какво служи и как да я приложите на практика
Стратегия за комуникация

Стратегията за комуникация е от особена важност за увеличаването на продажбите, за да достигнете до по-широка публика и да разширите своя бизнес. В този все по-дигитален свят, с все повече марки, които се конкурират за вниманието на потребителите, да проектирате и да приложите ефикасна стратегия за комуникация е истинско предизвикателство. Открийте в какво се състои това понятие, какви са неговите предимства и как да го приложите на практика.

 

Какво представлява стратегията за комуникация?

Стратегията за комуникация се отнася до начина, по който дадена фирма съобщава за своя продукт или услуга и как ги рекламира. Основната цел е да се съобщи офертата по ясен начин, тоест каква е ползата или предимството от това, което предлагате, за вашите потенциални клиенти.

 

Предимствата да имате стратегия за комуникация

Наличието на добра стратегия за комуникация може да донесе много ползи за който и да е бизнес (физически или дигитален), независимо от неговите размери.

Обобщено казано, това са основните предимства да инвестирате във външна стратегия за комуникация:

  • Марката и продуктът ще бъдат забелязани;
  • Изграждане на подходящ имидж за публиката;
  • Подобряване на връзката с потребителя;
  • Анализ на грешките.

Ефикасната стратегия за комуникация води до увеличаване на възможността вашия продукт или услуга, за който съобщавате, да бъде забелязан, което на свой ред ще доведе до потенциалното увеличаване на продажбите. По-голямата възможност даден продукт да бъде забелязан води и до увеличението на влиянието на марката. Но за да получите тези ползи, е необходимо да следвате стриктно процеса на създаване на стратегия за комуникация.

 

8 стъпки за прилагане на стратегия за комуникация

За да приложите дадена стратегия за комуникация, е необходимо да следвате 8 основни стъпки – от анализа на първоначалното състояние до проследяването на получените резултати.

1. Извършете диагностика

Започнете от извършването на диагностика на резултатите от продажбите и на начина, по който е бил рекламиран продуктът до този момент. По този начин е възможно да откриете какво е работило добре, какви са били предприетите стратегии пред поставените цели и какво трябва да бъде подобрено.

На този етап е важно да изслушате своя екип и да разберете какво ви казват като обратна връзка по отношение на взетите мерки, за да можете по-добре да определите какво да направите в бъдеще. 

2. Определете целите на комуникацията

Какви резултати искате да постигнете? Различните очаквания изискват различни подходи (които могат да бъдат агресивни в различна степен от търговска гледна точка) в зависимост от продукта или услугата.

Чули ли сте вече да споменават SMART целите? Добре тогава, това е акроним на английски език, който трябва да използвате при определянето на вашите цели за комуникацията. Накратко, целите трябва да бъдат следните:

  • (S) – Specific (конкретни)
  • (M) – Measurable (измерими)
  • (A) – Achievable (постижими)
  • (R) – Relevant (уместни)
  • (T) – Time-based (определени във времето)

Ако вземете под внимание тези пет елемента, ще си гарантирате, че целите ви са подходящи по отношение на вашия бизнес, и ще ви помогнат да ориентирате правилно своята работа.

3. Определете бюджета си за тази дейност

Изглежда очевидно, но много фирми дори не осъзнават колко е важно да се определи бюджет за дейностите, свързани с комуникацията. Всяка година фирмите трябва да заделят част от своя бюджет за дейности, свързани с маркетинг и реклама.

По този начин ще успеете да си изградите реалистични стратегии по отношение на дейностите, които планирате да приложите в течение на годината. Да оставите извън годишния бюджет на своята фирма тази толкова важна част е грешка, която може да ви коства скъпо и да затрудни проследяването на останалите разходи.

4. Потърсете и определете своята целева аудитория

Разучете кои са поребителските характеристики и навици на публиката, към която са предназначени вашите продукти и услуги. Кой тип потребители могат да се заинтересуват от вашия продукт или услуга? Младежи ли са или възрастни? Мъже ли са или жени? Къде живеят? Какво търсят?

На този етап създаването на Buyer Persona (профил на идеалния купувач) може да бъде от полза за вашата стратегия за комуникация. За какво говорихме? Buyer Personas са полуизмислени личности, които представляват клиентите на вашата компания. Създадени са въз основа на реалните данни, с които вашата компания разполага по отношение на вашите клиенти – демографски данни, интереси, вкусове, професия и основните им необходимости. Тази персонификация помага при изграждането на правилно ориентирана стратегия по отношение на тези, които искате наистина да спечелите. 

5. Формулирайте ясно послание

Преди да започнете да планирате своята стратегия за комуникация, опитайте се да разберете подробно какви са характеристиките на продукта или услугата, която продавате. Кои са основните аргументи за или против? Как можете да направите ежедневието на своите клиенти да бъде по-лесно, удобно и евтино? По този начин ще достигнете до правилното послание към точните хора.

Освен това, посланието трябва да отразява коя е вашата марка и какви ценности защитавате. Точно тук излиза на преден план гласът на вашата марка – начинът, по който общувате и си взаимодействате с вашата публика. Има марки, които са строго корпоративни, други – които избират по-закачливия тон, трети – които подхождат по по-комичен начин. В зависимост от вашия бизнес и това, което защитавате, определянето на тон ще ви помогне да създадете много по-близка връзка с вашите клиенти.

6. Преценете и определете своите канали за комуникация

Кой е най-подходящият начин да предадете предвиденото послание? По социалните мрежи? Чрез персонализиран телефонен разговор? По имейла?

Кой е най-подходящия начин да предадете своето послание? Например ако основната идея е цената, подходящ начин би бил това да стане чрез социалните мрежи, на вашия уебсайт или чрез имейл маркетинг. Ако вашето послание обаче е скрито или по-сложно, няколко начина излизат на преден план, като най-добрите варианти са може би блогът или видео маркетингът.

Изборът на най-добрите канали за комуникация има много общо с начина, по който вашата марка се свързва с вашите клиенти. Ако знаете „къде са“, сте изминали половината път в избора на правилните канали за комуникация. По този начин ще си гарантирате по-голяма близост с клиента и ще подобрите неговото изживяване.

7. Определете възможните пречки

Да разберете кои са целите и какво може да ограничи, да затрудни или да възпрепятства тяхното изпълнение, е важен етап от стратегията за комуникация. Това може да бъде бюджетът за маркетинг на вашата конкуренция или затрудненията да покажете ползите от вашия продукт по визуален начин. Във всеки случай, колкото повече възможни препятствия успеете да предвидите, толкова по-малко изненади ще възникнат.

Освен това, по този начин ще успеете да предвидите сценарии и да създадете планове за извънредни ситуации, за да можете да се справите с потенциални кризи. Това са неочаквани събития за фирмите, които могат да навредят на вашата репутация. В този смисъл винаги е важно да можете да откриете възможните рискове от дадено действие, да следите външните и вътрешните последици и да създадете план как да реагирате, за да намалите влиянието на дадено критично събитие.

8. Проследете резултатите

Никоя стратегия за комуникация не функционира на 100% по начина, по който е планирана. Необходимо е да сте подготвени да направите промени в зависимост от реакцията на предаваното от вас послание. Как публиката ще отговори на вашия продукт или послание? Защо?

Като следите броя на излъчвания, достъпа, кликванията и покупките при вашите кампании, ще успеете да направите нужните промени, за да може вашите кампании да бъдат успешни. Накрая оценете резултатите. Вижте дали целите, които сте си поставили по отношение на кампаниите си, са били или не са били постигнати. Анализирайте какво е минало добре и какво може да бъде подобрено при една следваща кампания.

Като следвате тези стъпки, ще бъдете готови да създадете стратегия за комуникация за вашата фирма. Но защо трябва да поемате сами на това пътешествие, когато можете да разчитате на помощта на нашия специализиран екип?

 

OLX Business е заедно с вас за една ефикасна стратегия за комуникация

Каналите за реклама, които избирате за своята марка, оказват решаваща роля по отношение на резултатите от стратегията за комуникация. Можете да направите така, че вашите продукти и услуги да достигнат до милиони хора всеки месец, или вашите клиенти да ви предпочетат пред конкуренцията. Когато регистрирате своята фирма в OLX Business, вашата гама с продукти или услуги ще бъде автоматично представена пред аудитория от 15 милиона клиенти месечно.

OLX Business разполага с информацията, която ви е необходима, за да управлявате своята фирма, като ще ви позволи да откроите своя бизнес, като получите подкрепа от нашия екип, за да използвате много по-лесно своя професионален акаунт. Открийте всички предимства, с които OLX Business разполага за вашия бизнес.

Be in touch with everything new

About B2B

Улесняваме растежа на бизнеса и устойчивото му развитие 

Търсене:

Бъди в течение с новото