Бизнес Aкадемия

9 съвета, свързани с логистиката, които не знаехте, че съществуват

Бизнес » 9 съвета, свързани с логистиката, които не знаехте, че съществуват
съвета логистиката

Научете кои са основните логистични услуги и разберете защо са важни за разрастването на даден бизнес.

За управлението на всеки бизнес е от съществено значение да се разчита на най-добрите и иновативни логистични услуги. Научете кои са основните от тях и как могат да ви помогнат, за да се улесни вашата дейност и да постигнете развитие на вашия бизнес.

 

Кои са услугите, свързани с логистиката?

Услугите, свързани с логистиката, съблюдават последователност от етапи, които минават през събирането, складирането и доставката или връщането на продуктите.

В процеса на избиране на идеалния партньор за логистичните услуги, които са ви необходими, трябва да се спрете на този, който ви предлага най-висока степен на ефективност, като се стреми непрекъснато да подпомага вашия бизнес и да намали излишните разходи. Научете кои са някои от основните логистични услуги на пазара.

 

9 логистични услуги, за които не знаехте, че съществуват

Доставчиците на логистични услуги подпомагат управителите на фирми, като извършват много важна част от дейностите от веригата на стойността. Научете кои са основните услуги, за да разберете кои са тези, които са най-подходящи за вашия бизнес.

1. Обработване на поръчки

Обработването на поръчките е основен етап от ежедневието на логистичния процес. То е от особено значение, ако разполагате с онлайн магазин, в който са включени множество системи, или винаги когато има голям обем от поръчки.

Обработването на поръчки изглежда просто, но се дели на няколко малки етапи, като например събирането на информация за дадения артикул. Може дори да включва предоставянето на тази информация на отговорните лица за дистрибуцията, и накрая – изпращането на данните за проследяване на поръчката на самия клиент. Обхваща информационния поток между клиента и фирмата, като е от съществено значение за доброто изживяване по време на покупката. Също така един от видовете логистични услуги е процесът да се възложи на специализирани партньори в качеството им на подизпълнители.

2. Управление на стокова наличност

За бизнесите, които се издържат от изпращането на стоки, е от съществено значение да контролират този процес. Важно е да знаят количеството на стоката в наличност, кои продукти са на път да бъдат изпратени, кои са на път да бъдат изчерпани. Най-сложните логистични услуги  дори позволяват да се знае по отношение на изпратените продукти кога ще е нужно отново да се заредите със стока.

По този начин можете да взимате решения за своя бизнес по по-сигурен начин. Например можете да си гарантирате по-ефикасен конрол над стоката в наличност и да намалите риска от загуба на продажби или от това да разполагате с артикули, без те да имат определен получател.

3. Събиране

Процесът по събиране е много важен за веригата за снабдяване. В този случай услугата визваждането на продукта от склада и пакетирането му, за да бъде изпратен.

Да разчитате на специален партньор за този вид работа позволява по-голяма степен на организираност и оптимизация при доставянето на поръчки. От друга страна правилното опаковане на поръчките ще допринесе да се избегнат бъдещи рекламации поради щети, причинени по време на извършването на доставката.

4. Доставки от врата до врата

Вероятно това е най-разпространеният и познат на всички вид услуга, тъй като става въпрос най-после за този етап, в който представяте бизнеса си благодарение на човешко лице, което прави възможно вашите поръчки да достигант до своя получател. Процесът на доставка от врата на врата предоставя по-голяма степен на удобство и комфорт при управлението на времето, нужно на стоката да достигне до крайния клиент, който може да избере точно къде и в определени случаи дори кой ден ще му бъде връчена поръчката.

Няколко са играчите на пазара, които извършват този тип логистични услуги, като позволяват на клиента включително да знае какво е състоянието на тяхната поръчка, както и да последява какво е местоположението ѝ до момента на връчване на поръчката. Също така основното предимство е, че се гарантира, че поръчката ще достигне в добро състояние до крайната си дестинация.

5. Международен транспорт

Както показва самото име, става въпрос за доставчици, които се занимават с доставянето на поръчки зад граница. Това налага да се създадат маршрути за доставянето, работно време, както и те да бъдат осведомени за местното законодателство.

Това международно транспортиране може да се извършва сухопътно, по море или по въздух, като позволява която и да е фирма да разшири дейността си в повече държави и да развие своя бизнес.

6. Логистика на производството

Логистиката на производството, известна също и като индустриална логистика, включва целия процес на управление и оптимизация на процесите на складиране и транспортиране на материали в рамките на фабриката. Тоест урежда всички процеси на транспортиране между отделните места на производство и складиране.

Целта на логистиката на производството е да спомогне за намаляването на времето за изработване на даден продукт, но и да улесни управлението на продукцията. По този начин  се гарантира, че производството винаги ще разполага с всичко необходимо за извършването на вашата дейност. Тази услуга, както и останалите, описани тук, може да бъде възложена на подизпълнители, за да се гарантира по-голяма производителност.

7. Обратна логистика

Обратната логистика се занимава с връщането на продукти от мястото на продажба до производителя, като има за цел възстановяването на продукта, рециклирането му или неговото унищожаване. Това е процес от огромно значение за каналите за електронна търговия, който помага да се поддържа конкурентността на фирмите в тази област.

При този процес клиентът, който е закупил артикулите онлайн, е този, който сам извършва връщането. Оттам насетне логистичният доставчик се занимава с целия материален и информационен поток, като освобождава фирмата от задължението да извършва други задачи, свързани с това. Освен че управлява наличния запас от стока, също така и свежда до минимум вредното влияние върху околната среда на върнатите артикули.

8. Логистика 4.0

Невъзможно е да се пренебрегне влиянието, което оказват новите технологии при оптимизирането на логистичните услуги. Логистика 4.0 има точно тази цел – да търси иновативни начини как да направи логистичния процес по-ефикасен.

Цифровизацията, роботизацията и автоматизацията стоят в основата на Логистика 4.0, като оказват положително влияние на разпределителните центрове и на веригите за доставка. Те правят логистичния процес по-интелигентен и по-самостоятелен, като предават информация какво се случва по веригата в реално време.

9. Управление на паркове за превозни средства

И накрая – управлението на паркове за превозни средства (автомобилни, морски или въздушни) е от особена важност за успешния логистичен процес. Осигуряването на оптимизирано управление на паркове за превозни средства е начин не само да намалите своите разходи, но и да сведете до минимум вредните въздействия върху околната среда.

Фирмите за  управление на паркове за превозни средства гарантират, че дневните маршрути са оптимизирани, че паркът за превозни средства не е остарял и осъществяват постоянно наблюдение на превозните средства, като помагат да се намали времето и средствата за пътуването.

 

Когато вече знаете кои са най-добрите логистични услуги, които съществуват, важно е да разберете кои от тях се адаптират най-добре към света на вашия бизнес. Изберете правилния партньор в логистиката и също така разчитайте на OLX Business, за да разширите своята дейност!

С повече от седем милиона потребители месечно OLX Business е най-големият маркетплейс в страната – сигурен партньор за успешно извършване на продажби. Говорете с нашите специализирани консултанти и разберете как можем да ви помогнем да разширите своя бизнес.

Be in touch with everything new

About B2B

Улесняваме растежа на бизнеса и устойчивото му развитие 

Търсене:

Бъди в течение с новото